Sudoku


In een sudoku-puzzel moeten de cijfers 1 t/m 9 worden ingevuld, en wel op zodanige wijze dat op elke rij, in elke kolom en in elk subraster elk cijfer precies één keer voorkomt. Hoe je dat doet kun je lezen op het tabblad Uitleg.

Uitleg


Het spel

Hoewel het oplossen van een sudoku-puzzel behoorlijk lastig kan zijn, zijn de regels van Sudoku heel simpel. Een sudoku-puzzel is een raster van negen bij negen vakjes, dat bovendien nog verder is opgedeeld in negen subrasters van elk drie bij drie vakjes. Zie onderstaande figuur:

In de sudoku-puzzel moeten nu de cijfers 1 tot en met 9 worden ingevuld, en wel op zodanige wijze dat:

 • op elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
 • in elke verticale kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt
 • in elk subraster elk cijfer slechts één keer voorkomt

In een sudoku-puzzel zijn reeds enkele cijfers ingevuld; die cijfers staan 'vast' en kunnen niet worden gewijzigd. Het is de taak van de puzzelaar om de puzzel verder in te vullen, zodanig dat aan bovengenoemde eisen wordt voldaan.

Het oplossen van sudoku-puzzels vergt, anders dan je op het eerste gezicht misschien zou denken, geen wiskundige kennis, maar alleen logisch inzicht. Doel is om de sudoku-puzzel zo snel mogelijk op te lossen.


Besturing m.b.v. toetsenbord
PIJLTJES-TOETSEN Verplaats het actieve vakje in de richting van de pijl. Als je over de rand van het bord gaat ga je verder aan de tegenover liggende zijde.
TOETSEN 1 T/M 9 Plaats desbetreffende getal in het actieve vakje.
TOETSEN 0 OF DEL Maak het actieve vakje leeg.

Je kunt ook een vakje activeren door er met de muis op te klikken.


Spel opties

Deze opties vind je op het tabblad Opties:

MOGELIJKE WAARDEN TONEN Toon mogelijke waarden voor alle nog niet ingevulde vakjes. Waarden worden bepaald a.d.h.v. reeds ingevulde waarden in bijbehorende rij, kolom en subraster.
FOUTEN WEERGEVEN Zet de foutenweergave aan of uit. Indien de foutenweergave aan staat worden fouten in de puzzel met rood gemarkeerd.
SCORES OPSLAAN Geef aan of je je scores wel of niet wilt opslaan. Indien je je scores opslaat zullen ze worden getoond op het tabblad Scores en ding je mee om de highscores.

Puzzel opties

Deze opties vind je op het tabblad Puzzel:

NIVEAU Kies het gewenste niveau van de puzzel. Je hebt de keuze uit:
 • Eenvoudig
 • Gemiddeld
 • Moeilijk
 • Extreem
GA NAAR PUZZEL Kies puzzel (op het huidige niveau):
 • Eerste
 • Vorige
 • Volgende
 • Laatste
SPECIFIEKE PUZZEL Selecteer het id van de puzzel die je wilt spelen.
HUIDIGE PUZZEL Kies wat je met de huidige puzzel wilt doen. Je hebt de keuze uit:
 • Opnieuw. De puzzel wordt leeg gemaakt en de tijd op 0 gezet.
 • Opslaan. De puzzel wordt opgeslagen. Je kunt op een later moment de opgeslagen puzzel vervolgen. Je kunt één puzzel opslaan. Wanneer je een volgende puzzel opslaat zal de reeds opgeslagen puzzel worden overschreven.
 • Voltooien. De puzzel wordt door de computer afgemaakt. De score wordt niet opgeslagen.
 • Beëindigen. De puzzel wordt beëindigd. De score wordt niet opgeslagen.
OPGESLAGEN PUZZEL Kies wat je met de opgeslagen puzzel wilt doen. Je hebt de keuze uit:
 • Vervolgen. De opgeslagen puzzel wordt geladen. Je gaat verder met de puzzel (en tijd) zoals die was op het moment dat je de puzzel hebt opgeslagen.
 • Verwijderen. De opgeslagen puzzel wordt verwijderd.

Scores

Indien op het tabblad Opties de optie 'Scores opslaan' aan staat worden je scores opgeslagen. Zodra je een puzzel hebt opgelost zal het tabblad Scores automatisch geopend worden.

Op het tabblad Scores zie je de highscores van de zojuist afgeronde puzzel. De drie beste scores worden getoond, en eventueel jouw persoonlijk beste score mocht die per ongeluk niet in de top drie staan. Per puzzel wordt alleen je beste score bewaard. Jouw persoonlijk beste score wordt donker gemarkeerd.

Daarnaast worden ook de drie beste scores van het huidige niveau getoond. Door in dit overzicht op een puzzel-id te klikken kun je direct de desbetreffende puzzel spelen.

Opties


Puzzel


Highscores