Zeeslag


In Zeeslag is een armada van schepen verborgen in een vierkant raster. Het doel van de puzzel is om te ontdekken waar de schepen zich bevinden. Hoe je dat doet kun je lezen op het tabblad Uitleg.

Uitleg


Het spel

In Zeeslag is een armada van schepen verborgen in een vierkant raster. Elk schip bestaat uit een aantal aaneengesloten scheepsdelen in het raster, geordend horizontaal of verticaal. De armada bestaat (afhankelijk van het gekozen formaat) uit schepen van minimaal één en maximaal vijf scheepsdelen. De schepen zijn zodanig geplaatst dat een schip geen enkel ander schip raakt, zelfs niet diagonaal. Tussen de schepen bevinden zich vakken met water. Het doel van de puzzel is om te ontdekken waar de schepen zich bevinden. De volledige lijst van schepen in een puzzel wordt aan de onderkant van de puzzel weergegeven.

Een puzzel begint met aanwijzingen in de vorm van scheepsdelen of watervakken die al zijn opgelost. Aanwijzingen kunnen duiden op water, specifieke schepen of delen van schepen. Cirkels geven onderzeeërs aan (schepen bestaande uit één scheepsdeel). Halve cirkels geven de uiteinden van grotere schepen aan. Grote vierkanten duiden op het midden van het schip. Diamanten zijn niet-gespecificeerde scheepsdelen. Naast elke rij en boven elke kolom staat een getal dat aangeeft hoeveel vakjes in die desbetreffende rij / kolom bezet wordt door scheepsdelen. De gebruiker dient door logisch na te denken de schepen en de watervakken te vinden. De puzzel is voltooid zodra de volledige armada is gelokaliseerd en alle overige vakken als water zijn aangemerkt.


Het bord
LEEG VAKJE
WATER
SCHEEPSDELEN

Betekenis van de kleuren
AANWIJZING
GEBRUIKER INPUT
FOUT *

* Dit wordt alleen getoond indien op het tabblad Opties de optie 'Fouten weergeven' aan staat.


Schepen

Afhankelijk van het gekozen niveau bevat een puzzel één of meer van de volgende schepen:

LENGTE 1
LENGTE 2
LENGTE 3
LENGTE 4
LENGTE 5

De volledige lijst van schepen in een puzzel wordt aan de onderkant van de puzzel weergegeven.


Besturing
LINKER MUISKNOP Vakje aanmerken als water / scheepsdeel / leeg (rouleert). Muisknop ingedrukt houden om meerdere vakjes te bewerken.

Spel opties

Deze opties vind je op het tabblad Opties:

HULPLIJNEN TONEN Zet de hulplijnen aan of uit. De hulplijnen geven aan in welke rij en welke kolom de cursor zich bevindt.
FOUTEN WEERGEVEN Zet de foutenweergave aan of uit. Indien de foutenweergave aan staat worden fouten in de puzzel met rood gemarkeerd.
SCORES OPSLAAN Geef aan of je je scores wel of niet wilt opslaan. Indien je je scores opslaat zullen ze worden getoond op het tabblad Scores en ding je mee om de highscores.

Puzzel opties

Deze opties vind je op het tabblad Puzzel:

NIVEAU Kies het gewenste niveau van de puzzel. Je hebt de keuze uit:
 • Eenvoudig (6 x 6)
 • Gemiddeld (8 x 8)
 • Moeilijk (10 x 10)
 • Extreem (12 x 12)
GA NAAR PUZZEL Kies puzzel (op het huidige niveau):
 • Eerste
 • Vorige
 • Volgende
 • Laatste
SPECIFIEKE PUZZEL Selecteer het id van de puzzel die je wilt spelen.
HUIDIGE PUZZEL Kies wat je met de huidige puzzel wilt doen. Je hebt de keuze uit:
 • Opnieuw. De puzzel wordt leeg gemaakt en de tijd op 0 gezet.
 • Opslaan. De puzzel wordt opgeslagen. Je kunt op een later moment de opgeslagen puzzel vervolgen. Je kunt één puzzel opslaan. Wanneer je een volgende puzzel opslaat zal de reeds opgeslagen puzzel worden overschreven.
 • Voltooien. De puzzel wordt door de computer afgemaakt. De score wordt niet opgeslagen.
 • Beëindigen. De puzzel wordt beëindigd. De score wordt niet opgeslagen.
OPGESLAGEN PUZZEL Kies wat je met de opgeslagen puzzel wilt doen. Je hebt de keuze uit:
 • Vervolgen. De opgeslagen puzzel wordt geladen. Je gaat verder met de puzzel (en tijd) zoals die was op het moment dat je de puzzel hebt opgeslagen.
 • Verwijderen. De opgeslagen puzzel wordt verwijderd.

Scores

Indien op het tabblad Opties de optie 'Scores opslaan' aan staat worden je scores opgeslagen. Zodra je een puzzel hebt opgelost zal het tabblad Scores automatisch geopend worden.

Op het tabblad Scores zie je de highscores van de zojuist afgeronde puzzel. De drie beste scores worden getoond, en eventueel jouw persoonlijk beste score mocht die per ongeluk niet in de top drie staan. Per puzzel wordt alleen je beste score bewaard. Jouw persoonlijk beste score wordt donker gemarkeerd.

Daarnaast worden ook de drie beste scores van het huidige niveau getoond. Door in dit overzicht op een puzzel-id te klikken kun je direct de desbetreffende puzzel spelen.

Opties


Puzzel


Highscores