Tetris


Op het scherm vallen constant blokken vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden. Door de blokken te roteren en horizontaal te verplaatsen moet je ervoor zorgen dat ze een horizontaal gesloten lijn vormen. Hoe je dat doet kun je lezen op het tabblad Uitleg.

Uitleg


Het spel

Op het scherm vallen constant blokken vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden. Deze blokken hebben verschillende vormen bestaande uit vier vierkantjes. Door de blokken te roteren en horizontaal te verplaatsen moet je ervoor zorgen dat ze, eenmaal beneden aangekomen, een horizontaal gesloten lijn vormen met de andere blokken die daar al liggen.

Elke succesvol gevormde horizontale lijn wordt verwijderd. Als dit niet tijdig gebeurt, wordt de laag met blokken steeds hoger en is er geen ruimte en tijd meer om de blokken te draaien. Wanneer je het bord volledig leeg speelt krijg je daarvoor een bonus.

Je kunt net zo lang doorgaan tot de blokken de bovenkant van het scherm raken waarna het spel is afgelopen. Zolang de blokken juist worden gestapeld kan je doorgaan, maar gedurende het spel vallen de blokken steeds sneller. Hierdoor wordt het spel gaandeweg steeds moeilijker waardoor je steeds meer moeite krijgt om de sneller vallende blokken juist te positioneren.


Het bord
VRIJE RUIMTE
MUUR

De blokken

Puntentelling
PER BLOK aantal lijnen x level
BONUS VALLEND BLOK aantal vallijnen x level
1 LIJN WEGSPELEN 100 punten x level
2 LIJNEN WEGSPELEN 200 punten x level
3 LIJNEN WEGSPELEN 400 punten x level
4 LIJNEN WEGSPELEN 800 punten x level
BORD LEEGSPELEN 2500 punten x level

Besturing m.b.v. toetsenbord
PIJLTJE-LINKS Blok één stap naar links verplaatsen.
PIJLTJE-RECHTS Blok één stap naar rechts verplaatsen.
PIJLTJE-OMLAAG Blok één stap naar beneden verplaatsen.
PIJLTJE-OMHOOG Blok roteren (met de klok mee).
SPATIEBALK Blok laten vallen.

Tetris opties

Deze opties vind je op het tabblad Opties:

GELUID WEERGEVEN Zet de geluidweergave aan of uit.
SCORES OPSLAAN Geef aan of je je scores wel of niet wilt opslaan. Indien je je scores opslaat zullen ze worden getoond op het tabblad Scores en ding je mee om de highscores.

Spel opties

Deze opties vind je op het tabblad Spel:

START-LEVEL Kies het gewenste start-level van de puzzel. Level 1 is het makkelijkst, level 10 het moeilijkst.
HUIDIGE SPEL Kies wat je met het huidige spel wilt doen. Je hebt de keuze uit:
  • Starten. Het spel wordt gestart.
  • Pauzeren. Het spel wordt gepauzeerd.
  • Vervolgen. Het gepauzeerde spel wordt vervolgd.
  • Stoppen. Het spel wordt gestopt.

Scores

Indien op het tabblad Opties de optie 'Scores opslaan' aan staat wordt je score opgeslagen. Zodra je een spel hebt uitgespeeld zal het tabblad Scores automatisch geopend worden.

Op het tabblad Scores zie je de highscores van Tetris. De tien beste scores worden getoond, en eventueel jouw persoonlijk beste score mocht die per ongeluk niet in de top tien staan. Alleen je beste score bewaard. Jouw persoonlijk beste score wordt donker gemarkeerd.

Opties


Spel


Highscores