Nonogram


Een nonogram is een Japanse beeldpuzzel waarbij een verborgen afbeelding gevonden moet worden door het inkleuren van vakjes in een rechthoekig raster. Hoe je dat doet kun je lezen op het tabblad Uitleg.

Uitleg


Het spel

Een nonogram is een Japanse beeldpuzzel waarbij een verborgen afbeelding gevonden moet worden. Deze afbeelding wordt gevormd door de vakjes van een rechthoekig raster in te kleuren, rekening houdend met de reeks natuurlijke getallen die voor elke rij en elke kolom van het raster wordt opgegeven. Deze getallen geven aan hoeveel opeenvolgende ingekleurde vakjes er op die rij of kolom staan. Als de opgave bijvoorbeeld de getallenreeks 4 8 3 aangeeft, betekent dit dat de rij of kolom bestaat uit reeksen van vier, acht en drie opeenvolgende ingekleurde vakjes, in die volgorde, en dat er minstens één wit vakje staat tussen elk van deze opeenvolgende reeksen.

Een puzzel oplossen is elimineren. Je zoekt uit waar de ingekleurde vakjes moeten staan en waar ze niet kunnen staan. Terwijl je dit doet worden de andere rijen en kolommen oplosbaar. Je gaat eerst op zoek naar de hoge getallen, deze vullen soms al een hele rij of kolom van het raster. Of het vult een deel. Wanneer het blok 10 moet zijn en het raster is slechts 15 vakjes breed, dan moeten de middelste vijf vakjes gekleurd zijn. Op deze manier kun bij de ingekleurde vakjes verder gaan. Wanneer de puzzel ingewikkelder is, moet je juist kijken welke vakjes juist niet gekleurd kunnen zijn of moet je iets uitproberen en kijken of het klopt.

De puzzel is voltooid als alle in te kleuren vakjes zijn ingekleurd. Met de rechtermuisknop kun je vakjes markeren als 'leeg'. Dit is niet verplicht en dient slechts als hulpmiddel. Je kunt ook de aanwijzingen afkruisen door er met de rechter muisknop op te klikken.


Het bord
LEEG VAKJE
INGEKLEURD VAKJE
FOUTIEF INGEKLEURD VAKJE *
VAKJE GEMARKEERD ALS LEEG
FOUTIEF GEMARKEERD ALS LEEG *
AANWIJZING
AFGEHANDELDE AANWIJZING

* Dit wordt alleen getoond indien op het tabblad Opties de optie 'Fouten weergeven' aan staat.


Besturing
LINKER MUISKNOP Vakje inkleuren / inkleuring verwijderen (muisknop ingedrukt houden om meerdere vakjes te bewerken).
RECHTER MUISKNOP Vakje markeren als leeg / markering leeg verwijderen (muisknop ingedrukt houden om meerdere vakjes te bewerken).

Spel opties

Deze opties vind je op het tabblad Opties:

HULPLIJNEN TONEN Zet de hulplijnen aan of uit. De hulplijnen geven aan in welke rij en welke kolom de cursor zich bevindt.
FOUTEN WEERGEVEN Zet de foutenweergave aan of uit. Indien de foutenweergave aan staat worden fouten in de puzzel met rood gemarkeerd.
SCORES OPSLAAN Geef aan of je je scores wel of niet wilt opslaan. Indien je je scores opslaat zullen ze worden getoond op het tabblad Scores en ding je mee om de highscores.

Puzzel opties

Deze opties vind je op het tabblad Puzzel:

NIVEAU Kies het gewenste niveau van de puzzel. Je hebt de keuze uit:
 • Eenvoudig
 • Gemiddeld
 • Moeilijk
 • Extreem
GA NAAR PUZZEL Kies puzzel (op het huidige niveau):
 • Eerste
 • Vorige
 • Volgende
 • Laatste
SPECIFIEKE PUZZEL Selecteer het id van de puzzel die je wilt spelen.
HUIDIGE PUZZEL Kies wat je met de huidige puzzel wilt doen. Je hebt de keuze uit:
 • Opnieuw. De puzzel wordt leeg gemaakt en de tijd op 0 gezet.
 • Opslaan. De puzzel wordt opgeslagen. Je kunt op een later moment de opgeslagen puzzel vervolgen. Je kunt één puzzel opslaan. Wanneer je een volgende puzzel opslaat zal de reeds opgeslagen puzzel worden overschreven.
 • Voltooien. De puzzel wordt door de computer afgemaakt. De score wordt niet opgeslagen.
 • Beëindigen. De puzzel wordt beëindigd. De score wordt niet opgeslagen.
OPGESLAGEN PUZZEL Kies wat je met de opgeslagen puzzel wilt doen. Je hebt de keuze uit:
 • Vervolgen. De opgeslagen puzzel wordt geladen. Je gaat verder met de puzzel (en tijd) zoals die was op het moment dat je de puzzel hebt opgeslagen.
 • Verwijderen. De opgeslagen puzzel wordt verwijderd.

Scores

Indien op het tabblad Opties de optie 'Scores opslaan' aan staat worden je scores opgeslagen. Zodra je een puzzel hebt opgelost zal het tabblad Scores automatisch geopend worden.

Op het tabblad Scores zie je de highscores van de zojuist afgeronde puzzel. De drie beste scores worden getoond, en eventueel jouw persoonlijk beste score mocht die per ongeluk niet in de top drie staan. Per puzzel wordt alleen je beste score bewaard. Jouw persoonlijk beste score wordt donker gemarkeerd.

Daarnaast worden ook de drie beste scores van het huidige niveau getoond. Door in dit overzicht op een puzzel-id te klikken kun je direct de desbetreffende puzzel spelen.

Opties


Puzzel


Highscores